“අනුර ගැන මන් කියපු දේවල් හිරුණිකා විකෘති කරලා කියන්නේ ” තිස්ස සර් සිය සරසවි සඟයා වෙනුවෙන් හඬ අවදි කරයි

හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පසුගියදා අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පිළිබඳව සිදුකල ප්‍රකාශයකට ප්‍රවීණ දේශක තිස්ස ජනනායක මහතා තැබූ සටහනක් මේ.

හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය විසින් පසුගිය 11 වනදා පැවති ජන හමුවකදී මා විසින් අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පිලිබඳව මාගෙ youtube නාලිකාව තුල පල කල වීඩියෝවක සඳහන් කල කරුණු උපුටා ගෙන සිදු කර ඇති ප්‍රකාශය පිලිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍යය.

එතුමිය සඳහන් කර ඇති අයුරින් අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විශ්ව විද්‍යාල ජීවිතය තුල සමහර දින වලදී රාත්‍රී කාලයේ හොස්ටල් කාමරය තුල රැඳී නොසිටීම පිලිබඳව මා සිදු කල ප්‍රකාශය සත්‍යය. නමුත් එතුමියගේ කතාව තුල ඉන් ඉදිරියට පවසන කාරනා පිලිබඳව මා කිසිඳු වගකීමක් නොදරමි. ඔහු රාත්‍රී කාලය තුලදී හොස්ටල් කාමරය තුල රැඳී නොසිටීමට හේතුව ඔහුගේ දේශපාලන අභිමතය පරිදි සිදු කල දේශපාලන කටයුතු වල නිරත වීම සඳහා බව මම ඉතා පැහැදිලිව අදාල වීඩියෝවේ සඳහන් කර ඇත. ඔහුගේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් සහ ඔහුගේ හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය සිදු කර ඇති ප්‍රකාශ කිසිසේත්ම මා සඳහන් කල දේවල් නොවන වගත්, එවැනි කිසිවත් අදාල වීඩියෝවේ අන්තර්ගත නොවන බවත් ඔබට දන්වමි. ඔබගේ දැනුවත් වීම සඳහා එම වීඩියෝවේ Link එක මෙම සටහන අවසානයේ එක් කරමි.

ස්තූතියි!

– තිස්ස ජනනායක –

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »