වේග පන්දු පුහුණුකරු තනතුරට අනූෂ සමරනායක පත් කරයි

අනූෂ සමරනායක, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වේගපන්දු පුහුණුකරු ලෙස පත්කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරනවා.

ඔහු මෙරට ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකුම දායාද කළ පුහුණුකරුවෙකු වෙනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »