විසිරුණු වම එකතු කරමින් පෙරටුගාමීනුත් වැඩ අරඹති

නව මැතිවරණ සන්ධානය එලිදැක්වීමේ මාධ්‍ය හමුව

2022 මහජන අරගලයේ අභිලාෂයන් ජයගන්නට දේශපාලන බලය අත්පත් කරගැනීමේ අවශ්‍යතාව, ජනතාව අතරත් දේශපාලන සමාජයේත් සාකච්ඡාවට ලක් වූ ප්‍රමුඛ කරුණකි.
එම අරමුණ ඔස්සේ, ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුමක් නොවන IMF වැඩපිළිවෙළ පිළිගන්නා දේශපාලන පෙළගැස්මට එරෙහිව, ප්‍රගතිශීලි දේශපාලන බලයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින, වාමාංශික දේශපාලන පෙරමුණක් බිහි වී තිබේ.

වත්මන් සමාජ ආර්ථික දේශපාලන අර්බුදය මැතිවරණයකින් විසඳා ගත හැකියයි කියැවෙන මිත්‍යාව වෙනුවට සාධාරණ ආර්ථිකයක් බිහිකිරීම ඇතුළු විසඳුම් යෝජනා රැගත් කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන වැඩපිළිවෙළක් සහිත ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් මෙම වාමාංශික මැතිවරණ සන්ධානය ජනතාව හමුවේ තබයි.

මෙම දේශපාලන පෙරමුණ සිය ප්‍රථම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව 2024 ජූනි 19(හෙට) උදේ 10.00ට කොළඹ 7, විද්‍යා මාවතේ, ‘සිංහ සමාජ’ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »