ආරංචිය සුභයි ! දෑස් නිලෙන් තෙත් කල චරිතාංග නලු ජොනී සීන්ස් තංගල්ලට

වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වූ චිත්‍රපටි කලාවෙ ජනප්‍රිය නලුවෙකු වන ජොනී සින්ස් මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරනවා.

ඔහු තංගල්ල ප්‍රදේශයේ හෝටලයක රැඳී සිටින ජායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍යයට එකතු කොට තිබෙනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »