තනිවම ඉල්ලුවොත් 8% යි.පොහොට්ටුව උදව් කරොත් 15% යි..රනිල් ගන්න ප්‍රතිශතය හෙළිවෙයි ?

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තරඟ වදින්නේනම් ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත්තේ 8% ක පමණ ජන්ද ප්‍රතිශතයක් බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා.

පසුගිය දින කිහිපය පුරාවටම සමාජ මාධ්‍ය කණ්ඩායම් කිහිපයක් සිදුකළ මෙම සමීක්ෂණ වලින් ඒ බව හෙළිව ඇති අතර යම් හෙයකින් පොහොට්ටුවද ඔහුට සහාය දක්වන්නේනම් එම අගය 15%ක් පමණ වනු ඇති බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »