සම්බන්ධන් දිවි ගමනට සමු දෙයි

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු මෙන්ම හිටපු විපක්ෂ නායකවරයකුද වන ආර්. සම්පන්දන් මහතා ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

රෝගාතුරව කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත්වන විට 91 වන වියේ පසු වූවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »