සජබ මන්ත්‍රීවරු දෙදනෙකු අත යට ගණුදෙනුවකින් ආණ්ඩුවට පනින ලකුණු ?

සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු ඉදිරි දින කිහිපයේදී පක්ෂය අතහැර යනු ඇති බව එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා සඳහන් කරයි.

ඩොලර් වලට යටවී එම පිරිස පක්ෂය අතහැරුණු ඇති බවත් ඔවුන් ගම්පහ හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙදෙනෙකු බවද ඔහු පැවසීය.

දේශපාලන ගණිකාවන් වන මොවුන් ඩොලර් මුදල් වලින් ත්‍යාග ඇතුළු වරප්‍රසාද වලට හසුවී ඇති බව කියා සිටියේය.

කෙසේ නමුත් ආණ්ඩුවට එකතු වන්නේ ඉතා සුළු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් වන නමුත් තනතුරු අතහැර විපක්ෂයට එක්වීමට තවත් බොහෝ දෙනෙකු ආණ්ඩුවේ සිටින බවත් ඔහු තවදුරටත් පැවසුවේය.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »